Xiu Xiu
Pick 2 Xiu Xiu CDs Bundle

Choose any 2 to create your bundle

 • Girl with Basket of Fruit
  Xiu Xiu
  Girl with Basket of Fruit CD + Digital
 • FORGET
  Xiu Xiu
  FORGET CD + Digital
 • Plays the Music of Twin Peaks
  Xiu Xiu
  Plays the Music of Twin Peaks CD + Digital
 • Angel Guts: Red Classroom
  Xiu Xiu
  Angel Guts: Red Classroom CD + Digital
 • Always
  Xiu Xiu
  Always CD + Digital

Start (or complete) your collection for one low price with PV bundles.